Help pages are only available in Polish
 
Generowanie formularza wyszukiwawczego
Formularz wyszukiwawczy dla strony biblioteki
Istnieje możliwość pobrania gotowego kodu HTML, zawierającego uproszczony formularz wyszukiwawczy, który następnie należy wkleić np. na stronę informacyjną biblioteki. Użytkownik, który wyszukuje przy użyciu tego formularza zostanie automatycznie przekierowany do katalogu on-line już na stronę z wynikami.
Inna metoda to osadzenie formularza w ramce (w tagu <iframe>). Dla ramki podaje się tylko adres URL do strony, która automatycznie generuje odpowiedni formularz wyszukiwawczy. Formularz ten można ostylować podając jako dodatkowy parametr &css adres URL do pliku CSS (może on być zamieszczony na dowolnej stronie).
Gotowy kod dla tego katalogu
Adres dla IFRAME
W kodzie strony WWW biblioteki należy zagnieźdźić następujący kod:
Aby zmienić styl formularza (np. kolory, wielkość itp.) do adresu dodajemy parametr &css wskazujący na plik ze stylami.